Sjøsame-bloggen

Blogg for deling av tradisjonell kunnskap og annen kunnskap om kyst, fjorder og andre landskap; fiske og annen naturbruk samt stedsnavn og andre emner i tilknytning til landskap (både sjø og land). Sjøsame-bloggen er også åpen for synspunkt om nevnte emner og historier som fortelles folk imellom, presentasjon av folk (brukere av naturressurser og andre) og innlegg om tilhørighet til landskap, steder og samisk kultur. Ta kontakt med Mearrasiida dersom du ønsker å bidra (poasta@mearrasapmi.no).
Skriftstørrelse: +

Fiskerihavn i Smørfjord - på sakskartet eller ikke?

Baater-i-Smorfjord-fiskerihavn-5.12.17

I Porsanger har det tidligere vært opp til fem fiskemottak. De fleste er jo borte i dag. Mottaket i Smørfjord ble etablert tidlig på 1960-tallet og er det eneste av mottakene som ble etablert i 60-70 årene som er i drift i dag. Man kan vel si at det har vært flinke drivere av anlegget, som greide å holde det gående i mange magre år på slutten av 1980-tallet. Mottaket I Smørfjord er det eneste anlegget i Porsanger som ble etablert i 60-70 årene som kjøper alle fiskeslag som det driftes etter i dag. Jeg vet jo at vi har krabbemottak andre steder i fjorden.

Jeg er usikker på om deler av det politiske miljøet i Porsanger skjønner hvor viktig det er. I dag landes det hvitfisk og krabbe ved anlegget for mange ti-talls millioner kroner. I tillegg ønsker eierne av mottaket å bygge ny fabrikk. Alt dette burde vel være nok til at hele det politiske miljøet i Porsanger drar i samme retning for å gjøre Smørfjord til en god havn. Det viser seg at der hvor man legger til rette med god infrastruktur, så øker aktiviteten. Flytmoloen i Smørfjord har 11 liggeplasser. Alt er nå leid ut som faste plasser. I tillegg er det nå 3-4 båter på venteliste. Hadde det enda kunne blitt bygd en bølgedemper/bryter på nordsiden, så hadde det blitt en god havn. Årsaken til at jeg mener at man bør bruke begrepet bølgedemper, er at det muligens er enklere å få til. Jeg er ingen ekspert på det området, så kanskje tar jeg feil?

Vi vet jo at man skal i gang med bygging av ny Skarvbergtunell. Det er masser der i fra vi mener må kunne brukes i Smørfjord. En slik mulighet til å få tak i så mye masser til en billig penge kommer vel neppe tilbake på lang tid.
Ordføreren i Porsanger har gjentatt mange ganger sagt at Smørfjord ikke er en statlig fiskerihavn. Lurer på om hun har tenkt å prøve å få havna som statlig fiskerihavn?

 Porsangerbåt 15.03.17

 
 

 

Utgangspunkt for innlegget

Innlegget er en oppfølging av en kommentar fra Jon Egil Nilsen på Facebook etter en reportasje i avisa Ságat, der ordfører Aina Borch omtaler fiskerihavna i Holmfjord. Jon Egil spør om politikerne har glemt at det finnes en fiskerihavn også i Smørfjord. Ordføreren nevner i sitt svar at havna i Smørfjord pr. definisjon ikke er en statlig fiskerihavn, med henvisning til Kystverkets oversikt over fiskerihavner.

 

Foto: Jon Egil Nilsen
Klikk på det øverste bildet for å se det i full størrelse.

Gamle sjøsamiske bilder forteller – om Nessebysame...
Laksefjord
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Besøkende
fredag 06. desember 2019

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen

Vi har 414 gjester og ingen medlemmer på besøk.