Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


mapping


Lokal fjordkunnskap på kart.

Vi er igang med et arbeid hvor vi skal videreføre formidlingen av fjordkunnskapen på kart på vår nettside. Dette arbeidet er en del av et prosjekt som heter: «Mapping cultural seascape and changing environment in Porsanger fjord», og er et samarbeidsprosjekt med NIKU i Tromsø og Fávllis ved Samisk senter ved Universitetet i Tromsø. Vi skal formidle en økologisk historie i Porsangerfjorden basert på folks betraktninger av hendelser i fjorden fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til idag. 

 

k20

Veier i utmark.

En vesentlig del av den lokale livberginga har vært utnyttelsen av naturen i utmarka og fjellet. Vi har satt igang et arbeid med å se på hvordan det lokale veinettet var da alle resursene ble høstet. Arbeidet i denne omgang består i å registrer flest mulig av veiene som har vært og er i bruk i forbindelse med folks bruk av naturen. Til dette arbeidet utvikler vi en teknologi som gjør det enkelt og også vise dette på kart.

I tilknytning til arbeidet med landskapsdokumentasjon har vi også et utviklingsarbeid på gang for å gjøre nettstedet mest mulig funksjonelt til dette arbeidet innenfor de resurser vi har. Det er også vesentlig for oss at vi også er på samisk.

 


 Se også vår nylig puliserte:

Fjordsamisk husholdsøkonomi-