Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


Arrangører: Fávllis-prosjekt 2 ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Senter for Nordlige folk i Kåfjord 

Tid: Mandag 17. og tirsdag 18. oktober 2011 

Sted: Senter for nordlige folks lokaler og deler i Nisga’a Longhouse

 

 

 

 

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen 7. oktober til Senter for nordlige folk.

Lokal kunnskap og forvaltning av fjorder i sjøsamiske områder

Bakgrunn

Målet for Fávllis-prosjektet prosjektet er blant annet å dokumentere og analysere tradisjonell økologisk kunnskap i fjorder (herunder kunnskap om økologiske forandringer). Fávllis 2 er finansiert av Samisk program i Norges Forskningsråd.

Formålet med seminaret er å presentere noen resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Vi har tatt utgangspunkt i disse spørsmålene: Hva består den lokale fjordkunnskapen i? Kan den brukes i forvaltningen av fjorder, og hva er forutsetningene for at den skal kunne tas i bruk?

Mer om seminaret finner du her