Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


skjnes

 Av Sigvald Persen

På disse sidene vil vi ha temaer som er aktuelle i fjorlandskapet. Dette landskapet strekker seg fra vidda og ut i havet og har et utrolig mangfold av levemåte, sedvaner og kulturuttrykk. Folks historiske avhengighet av naturressursene til livsopphold, materiell inntekt og som kulturgrunnlag har gitt et spesielt forhold mellom mennesket og naturen. Dette forholdet er en av grunnsteinene for hvorfor det bor folk her. Derfor vil de fornybare ressursene være helt grunnleggende for lokalsamfunnene.

Det vil være svært viktig at vi har en forvaltning av naturressursene som forstår lokalbefolkningens avhengighet av bærekraftig økologi for å ha fremtidige ressurser som grunnlag for våre samfunn. Det gjelder ressursene i fjordene men det gjelder også utmarka og viddene som tradisjonelt har vært viktige i en høstingskultur og nå som matauk, historie og viktig kulturelt grunnlag i dagliglivet i bygdene. Folk har en historie i dette landskapet. Denne historien ønsker vi å bidra til blir fortalt. Vi ønsker å presentere denne historien gjennom de temaer som vi til enhver tid arbeider med. Helt siden starten av senteret har vi arbeidet med stedsnavn i Porsanger. Senere har utnytting av naturressursene blitt en viktig del av virksomheten. Samspillet mennesker imellom, mellom landskap og mennesker utformer sin særegne kultur og som i våre områder har lang historie.

johkafanas

På disse sidene presenterer vi databasen som møysommelig er bygd opp gjennom de erfaringer som vi har gjort ut fra et lokalt ståsted og med lokal spørsmåstilling som utgangspunkt. I første omgang åpner vi deler av databasen og etterhvert som den er klar vil mer komme til. Det er også slik at vi ønsker å få endel erfaringer på hvordan den virker.