Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

Vi skal her vise de forskjellige selartene, både de som vanligvis finnes i våre områder og sel som oppholder seg andre steder.

 

geadganat

Foto: Sigvald Persen

Rent faglig tilhører selene i ordenen pinnipedia, som igjen deles i to adskilte underordener, nemlig otarioidea og phocoidea. Så inndeles selene i 3 familier, nemlig otariidae (øreseler), odabenidae (hvalross) og phocidae (ekte seler), der de to førstnevnte igjen tilhører underordenen otariodae. Videre er de så inndelt i 17 slekter og 33 arter. I de samiske områdene påtreffes de to sitnevnte familier, men ikke de førstnevnte, øreselene. I hvalrossfamilien er det bare en art, nemlig odobenus rosmarus (hvalross, samisk morša). Familien phocidae inndeles i to underfamilier, nemlig de nordlige og sørlige seler. De nordlige selene, som også er å treffe i samiske områder fordeles i tillegg i tre grupper, der storkobben  og klappmyssen tilhører hver sin gruppe og de andre til den tredje gruppen, med bla nuorroš (steinkobben), dealljá (grønnlandssel), riehkku (havert) og gahtte (ringsel) (Semb-Johanson 1995: 86-139).

I det følgende beskrives hver enkelt selart og hvordan de er navgitt etter alder, kjønn og utseende. Men først nevns de betegnelsene som ser ut til å ha vært brukt felles på tvers av de ulike artene. Foreksempel så kalles helt nyfødt selunge for varranábát (selunge med blodnavle), deretter når den er nyfødt og kvitt blodnavlen njákču, eldre unge, men fremdeles patter, bávdagas. En sel som har sår etter at den tidligere er blitt bitt kalles árbu eller spárdu. En flokk svømmende sel kalles vatnil.

Kystsel;    Steinkobbe Havert

Grønlandssel

Ringsel

Storkobbe

Klappmyss

Hvalross

Tradisjonell seljakt

forside