Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


somhimmelensfuglerstor

Dette heftet er en del av et prosjekt for å dokumentere mattradisjoner fra eldre tider i området Ytre Porsanger i Vest Finnmark. Hovedfokus er på mattradisjoner, men vi har valgt å skildre livet i sin alminnelighet, om hvordan folk har livberget seg og levd i en barsk natur og av naturen. Folk har måtte slite for å overleve, men har samtidig levd et rikt liv, i pakt med naturen og i harmoni med sine omgivelser.

Heftet har fått tittelen ”Vi levde som himmelens fugler”, og dette er et sitat fra en av informantene i heftet.
I heftet er det tatt med en del av historien fra området som et bakteppe, for å kunne forstå forholdene og utviklingen opp gjennom tidene. Tidligere og nyere intervjuer av eldre folk er hovedinnholdet i heftet, og perioden som det fortelles fra er fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til rett etter andre verdenskrig.
Fortellerne skildrer livet og slitet, hvor jordbruk og husdyrhold var svært viktig for sjølberginga. Fisket var enda viktigere, både som mat og inntektskilde.

Heftet er utgitt av Sjøsamisk Tun i Smørfjord, og prosjektet er støttet økonomisk av Sametinget.
Valerius Hildonen Nilsen og Jon Egil Nilsen har vært prosjektansvarlige.