Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


sarvvesvuotnaLandbruks og matdepartementet har innlemmet Goarahat-Njárga som en av de 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge. Landskapet er idag et levende kulturlandskap hvor dyr beiter og bidrar til å opprettholde kulturlandskapet. Landskapet er et gammelt sjøsamisk kulturlandskap og kulturminner i områder forteller om lang bosetning i området og en kontinuerlig bruk av landskapet.

Denne kontinuerlige bruken har etablert en økologisk balanse som er med på å ta vare på spesielle planter. Men kontinuitetet har også tatt vare på feks stedsnavn fra gammel tid, ja kanskje fra tiden da andre språk ble snakket. For dette landskapet strekker seg ut i sjøen, på holmene som tidligere var en viktig del av jordbrukslandskapet. Dette kulturlandskapet har også fortellinger, hendelser, og sagn.

Goarahat-Njárga på Porsanger kommunes hjemmeside

Goarahat Njárga på statens landbruksforvaltning

Goarahat- Njárga på Landbruks og matdepartementet