Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

forside
Et samiskspråklig hefte om de forskjellige selartene. Materialet er samlet og bearbeidet av Hartvig Birkely, og utgitt av Sjøsamisk kompetansesenter i 2007. 

Heftet forteller om de forskjellige samiske betegnelsene på sel og litt om tidligere jakt og utnyttelse av sel. En del av terminologien er også formidlet i ordbanken på dette nettstedet.