Sjøsamebloggen

Blogg for deling av kunnskap, meninger og fortellinger fra eller om sjøsamiske områder, eller av interesse i sjøsamiske og andre kyst- og fjordområder. Ta kontakt med Mearrasiida dersom du ønsker å bidra (poasta@mearrasapmi.no).
Skriftstørrelse: +

Stolte Porsangersamer for 100 år siden

klemet_pedersen_solbakken_fra-porsanger

Allerede på begynnelsen av 1900-tallet var det et samepolitisk engasjement i Porsanger. I Sagai Muittalægje, en samisk avis som ble utgitt i 1904-1911 med den etterhvert berømte Anders Larsen som redaktør, ser vi at Porsangersamene var ivrige innsendere av leserbrev.

En engasjert same fra Porsanger var Sivert Andersen fra Oldereidet. I et leserbrev i et av avisens første numre, 15.07.1904, viser han stor begeistring for utgivelsen av en samisk avis: Jeg for min del anser anser dette nye samiske bladet som nyttig for opplysningen blant samer om naturlige saker, når vi på vårt kjære morsmål får nyheter fra hele verden, og også kan, hvis vi får lyst, selv skrive og visst også bekjentgjøre det som er nødvendig og passende. Sivert Andersen som skriver mange leserbrev til avisen så lenge den utgis, fremstår som en ivrig forkjemper for samiske skolebarns rett til undervisning i sitt morsmål.

En annen engasjert same var Klemet Pedersen fra Stabbursnes. Han fremstår som stolt over sin samiske tilhørighet, og med et ønske om at også andre samer skal være stolte. I et leserbrev fra 15.06.1907 foreslår han Sivert Andersen som ordfører og understreker at også samer duger som ordførerkandidater: Jeg skjemmes ikke over å si at S. Andersen fra Oldereidet ville vært en like god ordfører fra 1900, som de som har vært. Han skriver senere i leserbrevet: Hvis noen tenker at det i mongolslekten ikke finnes en ordførerkandidat i kommunen vår, så ønsker jeg at han skriver hvorfor det ikke vil duge og hva som er grunnen.

Samene i Porsanger diskuterer også utfordringer og løsninger i avisen. En fisker foreslår i et leserbrev skrevet i Olderfjord 02.01.1907 å starte en fiskerforening, der fiskerne selv handler varer med utlandet uavhengig av handelsmennene: Våre fiskevarer skulle også blitt bedre betalt enn nå. Jeg tenker at det kunne blitt forbedret med en fiskerforening. Men hvordan skulle en slik forening bestå? Min tanke er at hvis det hadde vært to-tre tusen medlemmer i en slik forening, som hver betaler kr. 2,50 i året i kontingent, så vil det etter to år være 25000 kr. Da kunne foreningen begynt arbeidet sitt, leid eller kjøpt skip og alt som trengs til fiskehandel. Forfatteren er ukjent, men leserbrevet er ironisk undertegnet med «En enfoldig fisker».

Samene har også sett på avisen som viktig i arbeidet med å bevare det samiske språket. Det kommer tydelig frem i et leserbrev skrevet av ukjent forfatter i Nordvågen 06.05.1907: La oss abonnere, Samebrødre, ivrig på bladet! La oss tørste etter kunnskap som etter vann! Fordi kunnskap og opplysning er nødvendig for alle. La oss abonnere på vårt lille blad så det ikke stopper opp! La oss samles vi Samebarn i enighet! Og abonner også dere, som kanskje ikke har abonnert før! Begynn nå! Stå opp fra søvnen! Vær i enighet, slik at vårt gamle foreldrespråk fortsatt holder seg på bena, og fortsetter å fare langs fjordens bredder.

Porsangersamene skrev mange leserbrev i Sagai Muittalægje, og ikke alle handlet om politikk. Det finnes blant annet skildringer av datidens fiskerier, arbeidsforhold og kirkemarked, og fortellinger fra dagliglivet om vandrende svindlere og arrestasjoner for ulovlig vedhogst. Det de alle synes å ha til felles er en stolthet over å være samer, og et håp om at samer fortsetter å være stolte i fremtiden.

Forfatteren av innlegget har oversatt utdragene fra Sagai Muittalægje fra samisk.
Bilde av Klemet Pedersen (Solbakken) er hentet fra en artikkel om landsmøtet i 1917 og samene i nord (Bjørklund 1917). 

Båtbygging i gang på Sjøsamisk kompetansesenter
Fjordfiske og forvaltning av kongekrabbe
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Besøkende
mandag 20. januar 2020

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen

Vi har 425 gjester og ingen medlemmer på besøk.