Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

Artikler

Vi har mange artikler som gir et rikholdig bilde av lokalområdene. I artiklene finner du beskrivelse av steder eller historiske tilbakeblikk om folks levesett i tidligere tider. Vi håper å få til en bred dokumentasjon av lokal kunnskap, lokalhistorie, stedsnavn og ord og uttrykk knyttet til naturbruk i samiske bosetningsområder. Artiklene finner du i menyen.

Les mer