Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


Videoer

Vi har laget noen videoer fra forskjellige steder og situasjoner som vi har samlet på disse sidene. Videoene er som regel lagt inn som en del av enkelte artikler og viser klipp fra aktuelle hendelser.