Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

coalbmejavriVi har startet et arbeid som skal fortelle om den tradisjonelle bruken av Skáidejávri. Skáidejávri er Porsangers største innsjø og det har tradisjonelt vært fisket der i lang tid.

Prosjektet skal spesielt fokusere på Per Larsens fiske og aktivitet rundt Skáidejávri. I tillegg skal det registreres kulturminner og stedsnavn i området.