Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 


Májjáballángeađgi
Vi har registrert kulturminner i området fra Kolvik til Sandvik. Det ble i alt registrert 58 enkeltminner fordelt på 26 lokaliteter. Det må bemerkes at yngre steinaldertuftene bare er opptalt og registrert som enkelt kulturminnefelt. Antall telte gressbakkentufter er 54 og antall gropbakkengen tufter er 10, samt en mulig tidlig metalltid tuft. Slik sett blir det virkelige antall registrerte enkeltminner 122 stk.

Registreringene skal legges inn i vår lokalkunnskapsbase.