Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

Språktreff på sjøsamisk kompetansesenter lørdag 21. april kl 13.00

Vi inviterer til en språktreff med lokale temaer og lokalt språk. Bortsett fra overskriften blir temaene åpne og vi har kaffe og sånt.

coffeebun