Meron kunnskapsbase

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor. Meronbloggen har innlegg om blant annet nevnte emner. 

21.09.2020: Seksjon for stedsnavn justeres, og alle funksjoner er derfor ikke tilgjengelig.


forsiden p bokaDen gang var det jo rikelig med fisk” er et resultat av samarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter, Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø og Norsk institutt for kulturminneforskning, i Fávllis nettverk for samisk fiskeriforskning. Her presenteres artikler som formidler lokal kunnskap fra Porsanger, samt en artikkel fra hhv. Tana og Varanger. Artiklene er basert på intervjuer med fiskere og andre fjordfolk samt noen skriftlige kilder. Innfallsvinklene er forskjellige, og vi presenteres for både ressursutnytting i tidligere tider, observasjoner av økologiske forandringer i nyere tid, blant annet av nedgang i fiskebestander, samt samiske og norske stedsnavn på fiskegrunner og samiske fiskeriord. Dessuten presenteres noen fortellinger (sagn) basert på muntlig fortellertradisjon; i samisk språkdrakt.

Boka er tilsalgs hos oss. Den er også å få kjøpt på Finnmark kontorservice, Lakselv