Meron kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og ordbank  

Meron er en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Den er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter). Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. 

  • 1

Sel i lokal kultur og fjordkultivering


Program 1. dag:

 

12:00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 13.10  Ordfører i Gamvik, Marius Nilsen ønsker velkommen

13.10- 13.40   Hartvig Birkely, Sjøsamisk kompetansesenter

Utnytting av sel i historisk sammenheng.

13:40- 14:10    Jo Inge Hesjevik, Sjøsamisk Kompetansesenter

Erfaringer fra prosjektene med rettet av skyting av sel i Porsanger og Laksefjorden?

14.10- 14:40   Bjarne Johansen, Tana og omegn sjølaksefiskeforening

Kan sjølaksefiske og Tanaelva leve med den stadig voksende kystselbestanden?

14:40- 15.00    Pause

15.00 -15.45  Hugues Benoît, Marine Fish Section, Fisheries and Oceans Canada

Changes in natural mortality for large demersal fish in the southern Gulf of St. Lawrence.

Endringer i naturlig dødelighet for større bunnlevende fisk i southern Gulf of St. Lawrence.

15:45-   16.30 Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet

Samspillet mellom landskap, sel, fiskerier og kystsamfunn

16.30- 16.45   Pause

16.45- 17.30   Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

Hvordan beregner Havforskningsinstituttet bestander av fisk og sel – og hvordan kan økologi og bestandenes gjensidige påvirkning beskrives”.

 

19.00               Middag

 

Program 2.dag:

08:30 – 09:00  Svanhild Andersen, Fávllisprosjektet, Universitetet i Tromsø

Lokal kunnskap om kystsel – ”synsing” eller en nødvendig del av god selforvaltning?

09:00 – 09.30  Jelena Porsanger, Prosjektleder Árbediehtu, Sámi Allaskuvla

Hvordan involvere samiske lokalsamfunn i arbediet med å dokumentere samisk tradisjonell kunnskap.

Liv Østmo, Prosjektkoordinator Árbediehtu, Sámi Allaskuvla

Lea go dárbbašlaš suokkardallat birgejumi doahpaga áddendihti sámi báikegottiid dárbbuid?

09.30- 10.00  Ole David Stenset, seniorrådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet

Stortingsmelding nr 46. Norsk sjøpattedyrpolitikk.

10:00-10:15    Pause

10.15- 10.45   Inge Arne Eriksen, Sametinget

Sametingets sjøpattedyrpolitikk

10.45- 11. 15 Anne Fenger

Selskinn i lokal håndverk og design

11.15- 12:00   Spørsmål fra salen

12.00- 12.30   Avslutning og oppsummering

12.30               Lunsj