Utdrag fra rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord

Situasjonen i dag – naturgrunnlag, kunnskap, kulturminner og identitet

Frakkfjord3 500xPå grunn av fraflytting er det nå bare et par fastboende personer igjen i Frakkfjord, deriblant en fisker. Fjorden er også viktig fiskeplass for folk fra omkringliggende områder, og blir brukt fast til garn- og juksefiske. At fjorden er gyteområde for mange arter gjør den viktig for både nærings- og matauk-fiske og også for rekreasjon, for folk i et større område.

De fleste husene i Frakkfjord blir brukt som ferieboliger av folk med røtter til stedet. Deres fritidsaktiviteter er også basert på tradisjonell kunnskap basert på erfaringer fra bruk av området. Det fins lakseplasser i fjorden der man ivaretar tradisjonsfiske etter laks. Det drives også småviltjakt. Fjorden er altså et viktig naturgrunnlag for befolkningen i et større område. Den er fortsatt et vesentlig grunnlag for overlevelse, samtidig som tradisjonell kunnskap og kultur også bevares gjennom at man utøver handlinger i det naturmiljø som tradisjonen er knyttet til. I dette området er gammel sjøsamisk og lokal kunnskap overlevert i mange generasjoner. Området har også befolkning med norske og kvenske røtter, og det har helt sikkert vært stor utveksling av kunnskap, slik at det etter hvert har utviklet seg en form for mer eller mindre felles områdekunnskap.

Konklusjon

Ut fra kildene er det klart at den samiske befolkningen har en svært gammel tilknytning til Loppa, helt ut på de ytterste øyer. (...) 
Frakkfjords sjøareal er på grunn av fiskeressursene viktig for befolkningen og for lokalsamfunns overlevelse i en stor del av Loppa kommune. Det at folk kan bruke sjøen på tradisjonelt vis, for eksempel som yrkesfiskere eller matauk-fiskere, er også en forutsetning for at generasjoners erfaringsbaserte lokalkunnskap kan overføres videre. En del av denne kunnskapen er videreført fra en gammel sjøsamisk tradisjon.

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)