Ord og uttrykk ved sjøen

I denne delen av kunnskapsbasen presenteres samisk terminologi i tilknytning til fjorder, fisk og andre arter, fiske og båter. De fleste ordene er nedskrevet i Porsanger og Revsbotn-området.

Ordsamlingen er inndelt i tema; se lenker i blått nedenfor. For noen ord henvises det til
forkortelser og kilder. 

Vi har 385 gjester og ingen medlemmer på besøk.