Ord og uttrykk ved sjøen

I denne delen av kunnskapsbasen presenteres samisk terminologi knyttet til sjø og sjølandskap. hans oliver hartvig 002
Ordsamlingen er inndelt i tema; se lenker i blått nedenfor. Noen ord finnes i flere tema. For noen ord henvises det til forkortelser og kilder. 

Ordbanken er pr. i dag i hovedsak basert på innsamling i Porsanger. Det er også gjort intervju i Revsbotn, i prosjektet sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave.


På bildet: Hans Oliver Hansen og Hartvig Johansen, fra et arrangement i Samisk språkuke 2019. Foto: Sara Stødle, Samisk språk- og kultursenter. 

Vi har 220 gjester og ingen medlemmer på besøk.