Bákŋat

vake

 

Bákŋat    v. 

Vake (om fisk)

 

Lokalisert i: Fisk

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)