Vuoidegeađgi, ceavccageađgi

offerstein

 

Vuoidegeađgi (Leem vuojdde-ged'ge)

Stein som det ble ofret til. Slike offersteiner finnes blandt annet ved sjønære områder og på holmene.

[I stedsnavn er Ceavccageađgi (tran/grakse-stein) slike steiner.]

Located in: Tro