jieŋkálvi

isbro

jieŋkálvi (Pors.)Jienkalvi s. 1) isbro, iskant som blir liggende i flomålet etter at sjøisen har løsnet om våren, 2) iskant ved åpent vann

Lokalisert i: Snø og is

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)