gáddehas

landkrabbe
  gáddehas (s. Landkrabbe, en som ikke vil på sjøen.
Located in: Folk