feastit

slepe

 

feastit (Pors.) v. slepe

Ha på slep, buksere, f.eks. båt, dyr o.l.. Man kan også ha påsatt trolldom på slep (bijagiid feastit).

Lokalisert i: Tro | Ferdsel på sjø

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)