Fálástat

duntog

 

Fálástat (Leem: falastak; Pors. i stedsnavn fálástat i etc)   s.  

Duntoget, da samtlige av Porsangerfjords samer drar til benevnte fjords øyer for å samle ærfugldun. Nå brukes det som stedsnavn for nordenden av Stuorra Játká.