Fáhccabealli

små kveite

 

Fáhccabealli (Sámi-dáru/KN)   s.

Kveitelapp, benevnelse på en mindre kveite KN, navnet er også en fiskeplass i Porsangerfjorden.

Located in: Fisk