durbbon

jagestokk

 

durbbon (KN) s. stake til å jage fisk i garn eller kastenot.