bearpmet

marbakke

 

bearpmet (HH.) s. marbakke, området like utenfor land der sjøen blir dyp. Se márbáhkku.

Vannkant (i innsjø) som er brådyp (HJ).

Located in: Naturord sjø