Áhpi

hav

 

áhpi (Pors.) s. hav, åpent hav utenfor kysten

Ordet brukes også om noe som har vidde, utstrekning, f.eks. en myr som er uendelig stor.