Sel og andre sjøpattedyr 

Sjøsamene har mange betegnelser på sel. Benevnelsene fordeles etter sorten, alder, kjønn og ellers etter formen og fargen selen har, på lignende måte med reinen. Den store mengden og mangfoldet av seltermer forteller at sjøsamene har drevet lenge med selfangst. Om tradisjonell selfangst og annet vedrørende sel i fjorder, les her  

Fáhttenjunni
klappmyss hann
Farao-ganda
Ringselunge
Fihčču
bakluffen på sel
Gáhtir
framluffen hos sel
Gahtte
ringsel
Gealdit
spenne rygg
Golpát
sove på magen på vannet (om sel)
Guovjjat
Hvithval
Jeagáskat
Hud av storkobbe
Jiegáskat
storkobbeskinn
Jiegis
blåsel, storkobbe
Luđđat
svømme under vannskorpen
Luosti
havertunge
Márfu
pølse av selkjøtt og spekk