Fiske og annen naturbruk

Oaggut
Fiske med krok
Oarra
Snøre, line
riehkki
rekved, vrak
Sallitčuolbma
sildeknute
Sallitsteaŋga
sildesteng
Seakti
Åte
sugahit
ro etter
Váđđojuvla
Juksahjul
várpa
varpanker
Vievgŋat ~ Vievdnat
Sette seg bunnfast
«StartForrige12NesteSlutt»