Snø og is

bli isfri
gjøre isfri
isfri
sjøsørpe
bli belagt med sjøsørpe
fryse lett
fryst lett
frostrøyk på sjøen
bar, isfri
sørpe
råk