Mat

kveiterav
boknafisk
krølle seg
Kamsemage
splitte
pølse av selkjøtt og spekk
råskjæring
skytterlunse