Borahit

det er fuglerøre

 

Borahit (Revsb.)   (v.)

Det er fuglerøre når fisken er oppe i vannflaten og man ser at mange fugler er der og spiser - da sies: dat boraha. Se også njiella.

"Sáidi vuodjá ja jos lottit leat ollu, de boraha dieppe" - seien er oppe og hvis det er masse fugl så sier man borahit (EK-1946)