Fisk

ulke, konte
kveite
flekksteinbit
småsild
Gjeldlaks
seiyngel
Fisk som har stått i elva over vinteren
smålaks
hyse
torsk
Hunnlaks
små kveite
Hannlaks
Fisk som går opp i elva