Fisk

sjøørret
spor i vann (etter fisk)
skrubb
sjøørret
håkjerring
hyse
seiyngel
hvitting
brosme
loddetorsk
lodde
laks
flokk, stim