Fisk

Stime mot land
sjørøye
mort
sil, småsil, nes
åte
finne
gå til bunns med kroken i seg
rognkjeks
stingsild
Ferskvannsfisk
sild
sildeknute