Smådyr i sjø

krill
fiskebjørn
kråkebolle
musling
marflue
rødåte
Fjæremark
mark