Luddet

splitte

 

Luddet (Revsb., Pors.)   v.

Luddet guoli: råskjøre fisk, d.v.s . dele opp så fisken blir delt i to deler som bare er fast ved sporen (så kan den f eks. henges opp).

"Vuos oaivvi čuohppat eret, ja de oažžu luddet ja váldit eret buot mii lea siste." -Først skjærer man hodet bort, så skjærer man opp så man kan ta ut det som er inni. (AM-1930)

"Go stuorra guoli galgá heŋget, de ferte luddet" - Når man skal henge stor fisk å tørke, må man råskjære den først. (OS-1927)

Lokalisert i: Mat

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)