Dorski

torsk

 

Dorski (Revsb., Pors.)   s.

Torsk. Det er den viktigste fisken økonomisk sett, og den har vært fanget med redskaper som jukse, dorg, line, garn og not. Torsken var en viktig vare både fersk og tørket. Særlig viktig var gytetorsken (gođđoguolli) og loddetorsken (loddoguolli).

"Dat lávejedje dorski bivdit ja dat heŋgejedje ja vuvde goikeguoli. " - de brukte å fiske torsk og henge og solgt tørrfisk. (NJ-1929)

Located in: Fisk