Čuska

seiyngel

 

Čuska (Revsb.)   s.

Den minste seiyngelen. Mindre enn murtu. I Porsanger kalles den minste yngelen kojá. Det hendte at barn fisket etter yngelen, men når det var lite fisk ellers kunne man også fiske småfisk med not for å bruke som løyping for husdyra.     .

Located in: Fisk