čalbmi

garnmaske

 

čalbmi (Revsb., Pors.) s. garnmaske

Det er garnmaskene som gjør at fiskene går fast i garnet. En maske lages ved at det bindes knuter, og tråden mellom knutene i en maske  (altså de så kalte stolpene) kalles i Porsanger "bielka" eller "holga", og hvis en av trådene er av kaller noen dem "čalbmeoahci " (čalbmeoazzi).