čiktingeahpa

bøtenål

 

čiktingeahpa (Revsb.) s. bøtenål, redskap til å bøte garn med.