Vilgesoahtta

hvitåte

 

Vilgesoahtta (Revsb., Pors.)   s.

Hvitåte (krill): små krepsedyr som fisk spiser.  Bl. a. åte for sei. I  Porsanger kjente de også ordet boggi og čalbmeboggi, som er samme åte. [Euphausiacea.]

Located in: Smådyr i sjø