Čuonžá

Gjeldlaks

Laks som går opp i elva om høsten, men skal ikke gyte, den har verken rogn eller melke.

Lokalisert i: Fisk

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)