Čuonžá

Gjeldlaks

Laks som går opp i elva om høsten, men skal ikke gyte, den har verken rogn eller melke.

Located in: Fisk