beassat

løsne

 

beassat (Pors.) v. løsne (om f.eks. båt på betøyning)