rapmadupmi

sjøsyke

 

rapmadupmi (Pors.) s. sjøsyke

Vuovssestuvvan meara alde.

Kvalmhet og svimmelhet på sjøen.

Lokalisert i: Folk | Ferdsel på sjø

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)