rapmadupmi

sjøsyke

 

rapmadupmi (Pors.) s. sjøsyke

Vuovssestuvvan meara alde.

Kvalmhet og svimmelhet på sjøen.

Located in: Folk | Ferdsel på sjø