sealas

bar, isfri

 

sealas (HJ-1946) a. bar, isfri (om fjæra)