Borraluvvat

Tæres

 

Borraluvvat (v.)

Tæres, slites, ruste (om hender, tau, metall o.l.)

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)