áiroheahti

årenød

 

áiroheahti (Friis) s. årenød

Når man har mistet eller knekt en åre på sjøen.

"Go lea meara alde, de muhttumin bárttašuvvá áiroheahtái." - "Når man er på sjøen, kommer man undentiden i knipe for en åre." - Friis

Located in: Ferdsel på sjø