nalggas

isfri

 

nalggas (Friis) a. isfri, åpen (om fjord)

"Nalggas lea vuotna." - "Fjorden er isfri." (Friis)

Lokalisert i: Snø og is

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)